Wyposażenie magazynów

Śląsk Katowice Gliwice Opole Innowacyjne rozwiązania
i technologie w logistyce
511 799 329
Szkolenia Logistyka Project Management Śląsk
« WRÓĆ

Lean Logistic


    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesną metodą „szczupłego” zarządzania logistyką, pozwalającą na optymalizację pracy i kosztów poprzez znalezienie ukrytych problemów tzw.marnotrawstwa w  działaniach podejmowanych w poszczególnych procesach logistycznych.

       

       Program szkolenia:

           

       Logistyka w przedsiębiorstwie:

              obszar dystrybucji

              obszar produkcji 

              obszar zaopatrzenia

       

       Lean Management jako koncepcja minimalizowania  marnotrawstwa

       

       Miejsce LeanLogistic w Lean Management

       

       Narzędzia wspierające Lean Logistic:

              5S

              5 Why?

              spaghetti diagram

              poka-yoke

              kaizen

              kanban

              Value Stream Mapping - mapowanie strumieni wartości

              Single Minute Exchangeof Die

              Standardized Work

              Lean Office

              Total Productive Maintenance

       

       Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

               lider zmian

               sposoby wprowadzania zmian w organizacji

               opór wobec zmian

       

       Ciągłe doskonalenie:

               PDCA

               doskonałe przedsiębiorstwo 


      Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieć jak dostrzec marnotrawstwa w obszarach logistycznych, nabędą umiejętność odpowiedniego reagowania za pomocą dedykowanych narzędzi oraz będą znać zasady ciągłego doskonalenia.
 
Kontakt
Future Logistics
Biuro:
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
(teren GZUT Gliwice)

biuro@futurelogistics.pl
tel.: 503-916-152
tel.: 511-799-329
 
Wyposażenie magazynów
  • regały magazynowe

  • meble metalowe

  • bramy i drzwi przemysłowe

  • ścianki działowe systemowe

  • urządzenia magazynowe

  • wygrodzenia siatkowe
  • wózki magazynowe


podesty i regały magazynowe ■ ścianki działowe ■ systemy modułowe ■ wózki magazynowe ■ meble metalowe ■ urządzenia magazynowe ■ bramy i drzwi przemysłowe ■ Śląsk Gliwice