Wyposażenie magazynów

Śląsk Katowice Gliwice Opole Innowacyjne rozwiązania
i technologie w logistyce
511 799 329
Szkolenia Logistyka Project Management Śląsk
« WRÓĆ
Strona główna » SZKOLENIA » Project Management Tools - warsztaty

Project Management Tools - warsztaty


Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z narzędziami i technikami wykorzystywanymi do planowania i monitorowania projektów.

  Program szkolenia:
       

       Poszukiwanie rozwiązań:

               metody heurystyczne

·             

        Uzasadnienie biznesowe

        

        Opłacalność inwestycji:

               wyznaczanie progu rentowności

               zwrot nakładów z inwestycji - ujęcie nominalne

               aktualna wartość nadwyżki finansowej netto

               wskaźniki oceny projektów


        Planowanie zakresu projektu:

               karta projektu jako baza do planowania zakresu

               work breakdown structure


        Ścieżka krytyczna:

               szacowanie czasów trwania zadań

               metoda CPM,CPM cost, PDM, MPM


        Zasoby:

               planowanie zasobów w projekcie

               macierz odpowiedzialności

               wykres kompetencji

               histogram zasobów


        Harmonogram:

               karta harmonogramu projektu

               formularz pakietu roboczego

               wykres Gantta

               wykres kamieni milowych


        Budżet i koszty w projekcie:

               tworzenie budżetu projektu

               histogram kosztów

               krzywa kosztów skumulowanych


        Wartość wypracowana:

               miary realizacji projektu

               wskaźniki wykonania EV


        Ryzyko:

               karta pomiaru ryzyka

               diagram Ishikawy

               inne narzędzia analizy ryzyka


Uwaga, szkolenie dla grupy zaawansowanej! 

Szkolenie wymaga od jego uczestników posiadania wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Program szkolenia jest uzupełnieniem oraz poszerzeniem treści zawartych w szkoleniu "Project management w przedsiębiorstwie".

 
Kontakt
Future Logistics
Biuro:
44-100 Gliwice
ul. Robotnicza 2
(teren GZUT Gliwice)

biuro@futurelogistics.pl
tel.: 503-916-152
tel.: 511-799-329
 
Wyposażenie magazynów
  • regały magazynowe

  • meble metalowe

  • bramy i drzwi przemysłowe

  • ścianki działowe systemowe

  • urządzenia magazynowe

  • wygrodzenia siatkowe
  • wózki magazynowe


podesty i regały magazynowe ■ ścianki działowe ■ systemy modułowe ■ wózki magazynowe ■ meble metalowe ■ urządzenia magazynowe ■ bramy i drzwi przemysłowe ■ Śląsk Gliwice