Jak amortyzować regały magazynowe?

Prowadzenie własnego magazynu to bez wątpienia nie lada wyzwanie. Zajmując się takimi zadaniami, należy mieć na uwadze wiele istotnych spraw, o których nie można zapominać. Dotyczy to zarówno zadbania o bezpieczeństwo na magazynie jak i kwestii wszelkich spraw formalnych, związanych z rozliczaniem się za zakup poszczególnych dóbr na magazyn. Odpowiednie wyposażenie pozwala na znaczne ułatwienie pracy i zwiększenie jej wydajności. Czy wiesz, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika lokale będące odrębną własnością? Niesie to konsekwencje w podatku dochodowym (tzw. podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprawdź jakie!

 

Spis treści

Wyposażenie magazynowe

Dobrej jakości regały na magazynach

Prowadzenie biznesu związanego z magazynami

Co podlega amortyzacji?

Amortyzacja regałów magazynowych

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

Czym jest środek trwały?

Odrębne środki trwałe

Porządek na własnym magazynie

Zadbanie o bezpieczeństwo

Podsumowanie – jak amortyzować regały magazynowe?

 

Wyposażenie magazynowe

Różnego rodzaju przyrządy ruchomości i wyposażenie magazynowe to coś, na co zdecydowanie warto postawić, jeśli chcesz prowadzić magazyn we własnym zakresie. Dzięki nim praca stanie się o wiele bardziej wydajna, a bezpieczeństwo na magazynie się poprawi. To z kolei sprawi, że ryzyko wystąpienia wypadku czy też niebezpiecznej sytuacji znacząco zmaleje.

Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy zatrudniasz wiele osób fizycznych i chcesz mieć pewność, że cały teren jest właściwie zabezpieczony.

 

Dobrej jakości regały na magazynach

Odpowiednia jakość regałów magazynowych ma bardzo duże znaczenie w kontekście bezpieczeństwa i wygody pracy. Warto więc postawić na sprawdzone produkty od dobrej firmy, która daje gwarancję zadowolenia i najwyższej jakości.

Jest to ważne również w wynajmowanym magazynie – stawiając na różnoraki przyrządy ruchomości i wyposażenie oraz inne przedmioty, ułatwiasz pracę sobie i swoim pracownikom. Wydatki poniesione na wyposażenie z pewnością się zwrócą.

 

Prowadzenie biznesu związanego z magazynami

Prowadząc magazyn będziesz miał do czynienia z zatrudnianiem osób fizycznych. Zapewnienie im bezpieczeństwa w miejscu pracy jest wówczas Twoim obowiązkiem. Zakup wyposażenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok jest szczególnie korzystne ze względu na możliwość wykonania odpisów amortyzacyjnych.

 

Co podlega amortyzacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika lokale będące odrębną własnością, środki transportu, czy też narzędzia przyrządy ruchomości oraz wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

 

Amortyzacja regałów magazynowych

Pozostaje następujące pytanie: do jakiej grupy KŚT zaliczyć regały i ich nabycie? Regały należy kwalifikować jako odrębne środki trwałe – zaliczają się one do grupy KŚT 8. Jeśli jednak dostawa to kilka regałów i każdy z nich stanowi samodzielny środek trwały nie przekraczający 3500 zł, wówczas mogą one podlegać bądź amortyzacji na zasadach ogólnych, bądź w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego lub też mogłyby zostać zaliczone bezpośrednio jako koszty uzyskania przychodów.

 

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów

Jeśli chodzi o pozostałe narzędzia przyrządy ruchomości o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok oddane do używania na podstawie umowy najmu lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, podstawowa stawka amortyzacji wynosi 10%. Warto pamiętać też o tym, iż podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, spełniających definicję środka trwałego w przypadku wartości początkowej środków trwałych nie przekraczających 3500 zł.

Amortyzacja dotyczy środków trwałych, których wartość w dniu przyjęcia do używania była wyższa od 10 tys. zł. Można je zaksięgować w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (dniu przyjęcia do używania). Natomiast zasady amortyzacji składników majątku o niskiej wartości określono w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Czym jest środek trwały?

O klasyfikacji środków trwałych świadczy między innymi przeznaczenie danego obiektu oraz jego powierzchnia. Do ewidencji środków trwałych wprowadza się składniki majątku o których mowa w art 22a-22c, z wyłączeniem składników majątku wymienionych w ust. 1. Środek trwały można wytworzyć – jego koszt to wartość zużytych do wytworzenia środków trwałych. Natomiast przewidywany okres używania środka trwałego czy środków trwałych powinien być dłuższy niż rok.

 

Odrębne środki trwałe

Jeśli przedmiotem dostawy jest jeden regał, którego wartość przekracza 3500 zł, będzie on podlegał amortyzacji jako odrębny środek trwały. Kwota ta stanowi główną granicę, rozróżniającą odrębny środek od środka trwałego.

 

Porządek na własnym magazynie

Magazyny związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą być zadbane pod kątem czystości oraz ergonomii. Regały wstawione w określone miejsca powinny spełniać swoją rolę, ale jednocześnie nie powinny one zagradzać poszczególnych przejść czy też przejazdów.

Sprzątania można dokonywać we własnym zakresie lub też z wykorzystaniem pomocy specjalistycznych firm, zajmujących się tym zadaniem na co dzień. Wszelkie inne przedmioty znajdujące się na powierzchni magazynu lub też środki transportu również powinny mieć swoje określone miejsce.

Dbając o porządek na magazynie, dbasz również o bezpieczeństwo swoje oraz swoich pracowników.

 

Zadbanie o bezpieczeństwo

Aby na magazynie panował odpowiedni poziom bezpieczeństwa, warto pamiętać o kilku istotnych sprawach. Jednym z przykładów są chociażby szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto je organizować w dniu przyjęcia do pracy nowych pracowników.

Elementy takie jak podnośnik nożycowy czy też wózek widłowy mogą stwarzać pewne zagrożenie i pracownicy muszą wiedzieć, jak się w ich pobliżu zachowywać. Niebezpieczne miejsca na magazynie należy również odpowiednio oznaczyć. Nie zajmuje to dużo czasu i nie pochłania wielu funduszy, a w znaczący sposób zmniejsza szanse na wystąpienie wypadku.

 

Podsumowanie – jak amortyzować regały magazynowe?

Wyposażenie magazynowe – w tym również regały, to coś na co jak najbardziej warto stawiać w tego typu miejscach. Ich właściwa amortyzacja jest w stanie przynieść wiele korzyści pod kątem oszczędności. Jeśli więc planujesz zajmować się taką działalnością gospodarczą, warto wiedzieć jaka jest stawka amortyzacyjna dla poszczególnych dóbr i elementów. Dzięki temu prowadzenie biznesu będzie bardziej płynne i będzie on przynosił o wiele więcej korzyści.