Jak oznakować regały magazynowe?

Nie jest żadnym zaskoczeniem fakt, że w hurtowaniach, magazynach czy dużych sklepach (np. budowlano – wykończeniowych) dostępne są powszechnie regały magazynowe. Służą one przede wszystkim przechowywaniu towarów i składowaniu ich. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy bardzo ważne jest oznakowanie regałów magazynowych i wykorzystywanie. Czy wiesz, jak oznaczyć regały magazynowe?

 

Spis treści

Regały magazynowe

Gdzie znaleźć regały magazynowe?

O czym pamiętać w przypadku regałów?

Składowanie towarów na regałach magazynowych

Prawidłowe oznakowanie regałów magazynowych

Etap oznaczania stref magazynowych

Poziom bezpieczeństwa w magazynie

Podsumowanie

 

Regały magazynowe

Obecność regałów magazynowych w przestrzeni magazynu, dużego sklepu czy hurtowni nie dziwi nikogo. Jednak warto zastanowić się, ile towarów zalega na tych półkach. Właśnie w związku z tym niezbędne jest ustalenie, jakie jest dopuszczalne obciążenie konkretnego regału. Bardzo często są one wykonane z wysokiej jakości materiałów. To wpływa na solidność i jakość półek i bezpieczeństwo towaru. Jednak magazyn musi być dostosowany do ogólnoprzyjętych warunków pracy, które wynikają z przepisów prawa.

Obowiązkiem pracodawcy jest przede wszystkim zadbanie o pracowników i poziom ich bezpieczeństwa w trakcie wykonywanej pracy. Dlatego niezbędne jest nie tylko oznakowanie regałów magazynowych, ale także rozsądne magazynowanie i rozkładanie produktów na półkach regałów magazynowych. Tylko w ten sposób możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i całemu magazynowi.

 

Gdzie znaleźć regały magazynowe?

Regały magazynowe służą zarówno do składowania towarów, jak i do przechowywania. Często można je spotkać w hurtowaniach czy sklepach, ale także w warsztatach samochodowych, czy np. przydomowych garażach. Oczywistym jest, że ich obciążenie i wygląd będą się różnić, ale w przypadku każdego z wymienionych miejsc niesamowicie ważne jest, aby umieszczenie produktów było na tyle rozsądne i dobrze rozplanowane, aby magazyn był bezpiecznym miejscem, a do produktów prowadził łatwy dostęp.

 

O czym pamiętać w przypadku regałów?

Ważne jest, aby etykiety lokalizacyjne służące do oznakowania regałów zapewniały pewną swobodę w poruszaniu się po magazynie. Pełnią one nie tylko funkcję informacyjną odnośnie uporządkowania towarów, ale także tabliczki znamionowe mówią między innymi o tym, jaki jest udźwig towarów. Hala magazynowa powinna być przepełniona takimi tabliczkami. Tylko w ten sposób możliwe są prawidłowe oznakowania regałów magazynowych.

 

Składowanie towarów na regałach magazynowych

Regał w magazynie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, dlatego ważne jest, aby na etapie wyboru materiałów i produktów do jego wykonania upewnić się, że są one najwyższej jakości. Będą nam o tym mówić tabliczki znamionowe poszczególnych produktów. Uszkodzenia mechaniczne stanowią duże zagrożenie dla konstrukcji regałów różnych gabarytach. Dlatego na etapie wyposażania warsztatu czy magazynu kluczowe jest, aby zwrócić uwagę jaka jest masa składowanego towaru i na informację o dopuszczalnym obciążeniu półek. Oznakowanie obciążenia regałów magazynowych przełoży się na korzystanie z półek magazynowych i w konsekwencji na BHP pracowników. Natomiast dobre etykiety oznaczające miejsce oznakowania i składowania, powinny być widoczne z większej odległości w magazynie i niezasłonięte kodem kreskowym.

 

Prawidłowe oznakowanie regałów magazynowych

Znakowanie regałów magazynowych w magazynie nie może zostać pominięte. Dlaczego? Ponieważ to, jak będą ułożone materiały ma ogromne znaczenie, a rodzaj oznakowania regałów wpływa na dobrą pracę. Nie jest tajemnicą, że w magazynach składowane są niebotyczne ilości towarów. Mimo to każdy pracodawca powinien zagwarantować bezpieczeństwo w obiekcie. Oznakowanie regałów magazynowych ma służyć przede wszystkim temu, aby nie przekraczać dopuszczalnych wag obciążenia.

Warto wiedzieć, że przepisy BHP jasno wskazują, że każdy pracodawca czy właściciel magazynu powinien w czytelny sposób dokonać oznakowania regałów magazynowych, podłóg a nawet stropów w zakresie dopuszczalnego obciążenia. Nie jest określony jedynie realny sposób tego oznakowania regałów. Najczęściej wykorzystuje się zarówno tablice podwieszane, jak i znamionowe.

 

Etap oznaczania stref magazynowych

Jest to bardzo ważny etap w procesie uruchamiania każdego magazynu. Oznakowanie regałów magazynowych wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale i na swobodę w poruszaniu się (np. wózkami widłowymi). Tabliczki znamionowe pokazują nie tylko gdzie znajdują się urządzenia przeznaczone do składowania, ale i rok produkcji części czy ich maksymalne obciążenie.

 

Poziom bezpieczeństwa w magazynie

Oznakowanie regałów magazynowych służy podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Dlatego kluczowe jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawca mieli to pod kontrolą.

 

Podsumowanie

Dla pracowników bezpieczeństwo miejsca pracy jest niesamowicie ważne. Dlatego w magazynie często spotykane są etykiety informacyjne, których celem jest oznakowanie półek i miejsc składowania towarów. Oznakowanie regałów to podstawa, a sposób oznaczania miejsc paletowych usprawnia pracę. Rodzaje oznakowania regałów magazynowych mogą być oczywiście różne, w zależności od właściwości składowanych towarów i tego, jak przebiegają ciągi komunikacyjne. Wszystko musi być umiejscowione w widocznym miejscu składowania.