Słupek blokujący

Home Realizacje Słupek blokujący

Główne zdjęcie dotyczy realizacji montażu osłony zabezpieczającej bramę szybkobieżną przed uderzeniem wózków widłowych. Brama zainstalowana jest w głównym korytarzu komunikacyjnym na zakładzie. Realizacja obejmowała usunięcie części nawierzchni podłogi, wykonanie wylewki betonowej, w której zakotwiono słupek ochronny. W wyniku realizacji zabezpieczono z dwóch stron 14 bram, łącznie zamontowano 56 słupków blokujących.

Pozostałe zdjęcie pokazują zabezpieczenie słupów przed uderzeniem wózków widłowych.

error: